יעל וליאור היינריך

כמו שאתם יודעים התהליך אתנו, איתי... לא היה קל במיוחד לאור הידיעה הגמורה שלי מה אני בדיוק רוצה.

חיפשתי התרוצצתי ראיתי עשרות מטבחים ומספר לא דל של נגרים וחברות מטבחים ואני לא מצטערת לשנייה על ההחלטה לעשות את מטבח חלומותיי אצלכם.

זה היופי בהתגלמותו

תודה רבה על הסבלנות והעבודה

יעל ומשפחת היינריך כולה